Studentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego jest zatrudniona w kancelarii na stanowisku sekretarki i odpowiada za utrzymywanie bieżącego kontaktu z klientami, sądami oraz sprawy administracyjne i organizacyjne. W trakcie studiów angażuje się w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) pełniąc funkcje Wiceprezesa ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich  (2015/2016) oraz Dyrektora ds. Praktyk Lokalnych (2014/2015). Posługuje się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym.