• Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim w 2012 roku broniąc pracę magisterską z prawa konstytucyjnego. W trakcie czwartego roku studiów aktywnie uczestniczył w działaniach Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2012/2013 odbywał staż w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, w trakcie którego nabył doświadczenie za zakresu prawa pracy i procedury administracyjnej. W 2013 roku zdał egzamin na aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Szczecinie, którą ukończył w 2015 roku. W kancelarii jest zatrudniony od października 2013 roku zajmując się sprawami cywilnymi i karnymi. W 2017 roku zdał egzamin adwokacki i wykonuje zawód adwokata na podstawie wpisu w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Szczecinie. Posługuje się dobrze językiem angielskim i niemieckim.

    W trakcie aplikacji uczestniczył również w szeregu szkoleń m. in.nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego, zmiany obowiązujące od 01-07-2015 roku (2015), przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu (2015), czy Niemcy: postępowanie sądowe i egzekucyjne w praktyce oraz interesujące zagadnienia prawa gospodarczego. (2015)